Лабораторія гендерних досліджень

Завідувач лабораторії: Петрушкевич Марія Стефанівна, кандидатка філософських наук, доцентка

Контактна інформація: cтаромонастирський корпус

тел. моб.: 097 945 44 16

Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-16.00, обідня перерва: 14.00-15.00

Методист лабораторії: Кучер Тетяна Анатоліївна

Контактна інформація: cтаромонастирський корпус

тел.: (03654) 2-34-96

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-16.00, обідня перерва: 13.30-14.30

Загальна інформація про лабораторію

Кафедра гендерних досліджень була створена за наказом ректора від 1 жовтня 2010 р. № 37.Підґрунтям для організації кафедри стала перемога у Конкурсі на створення кафедр гендерних студій в університетах України, організованому Програмою рівних можливостей та прав жінок в Україні, що є спільним проектом Європейського Союзу, Шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку (Sida) та Програми розвитку ООН. Під час експертних консультацій з інституціоналізації гендерної освіти (м. Київ) члени кафедри отримали офіційне підтвердження на створення кафедри гендерних досліджень.

З 2013 року кафедра гендерних досліджень переведена у статус лабораторії.

Основні завдання і цілі

Місія лабораторії – сприяти впровадженню для жінок та чоловіків рівних прав та можливостей в реалізації своїх професійних, освітніх, суспільних потенцій у стінах Національного університету «Острозька академія».

Мета лабораторії – забезпечити навчально-практичну базу для розвитку професійних умінь та навичок студентів гуманітарних спеціальностей НаУОА, формувати світогляд вільний від сексизму.

Основними завданнями лабораторії є:
 • адаптація нових наукових гендерних підходів до аналізу сучасної соціокультурної ситуації в Україні та світі;
 • підготовка спеціалістів гуманітарної сфери, які володіють на достатньо високому рівні знаннями про гендер, розуміються на теорії статі, організовують свою діяльність на принципах паритетності і можуть брати участь в різноманітних сферах діяльності, що вимагають знань із області гендерних студій;
 • керівництво науково-дослідною роботою студентів, організація роботи наукових гуртків, проведення олімпіад, конкурсів за профілем діяльності лабораторії;
 • збір та узагальнення передового досвіду, здобутого членами лабораторії під час проведення занять і позанавчальної роботи;
 • організація взаємодії з іншими навчальними закладами, проведення спільних засідань, круглих столів, підготовка та видання наукової та навчально-методичної літератури;
 • поглиблення мотивації студентів різних спеціальностей на зацікавлення та оволодіння гендерною проблематикою;
 • підтримка студентських проектів на гендерну тематику.
Напрямки роботи
Визначальними блоками у змісті діяльності лабораторії є:
 • проведення щорічної конференції, круглих столів, видання збірника наукових праць з гендерної проблематики;
 • розробка та впровадження у навчальний процес вибіркових курсів з гендерної проблематики для різних спеціальностей;
 • надання студентам можливості апробувати свої творчі здібності та практично виявити їх, підготувавши різні за типом та формою виконання проекти на гендерну тематику;
 • апробація різнопланових методик роботи з конкретною проблемною темою;
 • аналітичний контроль, моніторингові обстеження реалізації рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у суспільному розвитку.
Результати роботи
 • Розроблена та впроваджена навчальна програма професійної підготовки бакалаврів з курсу «Основи гендеру»
 • Виданий навчально-методичний посібник «Основи гендеру» (2009 р.) (укладачка Петрушкевич М. С.)
 • Організовані щорічні всеукраїнські науково-практичні конференції «Гендерна проблематика та антропологічні горизонти» (2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 рр.)
 • Організовані всеукраїнські та регіональні круглі столи:
«Феномен маскулінності: душа vs дух» (2011 р.),
«Гендер та релігія: межі взаємодії» (2011 р.),
«Гендер та філософія: гендерні студії у філософських науках» (2012 р.),
«Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури» (2013 р.),
«Гендерна антропологія та сучасне суспільство» (2014 р.),
«Масова комунікація та проблеми статі» (2014 р.),
«Материнство: гендерний аналіз» (2015 р.),
«Мова: геть від сексизму» (2016 р.),
«Що ж таке фемінізм?» (2017 р.)

 

 • Видані збірники «Гендерна проблематика та антропологічні горизонти: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції» (2011, 2012, 2013 рр.)
 • Виданий «Збірника матеріалів круглих столів» (2013 р.)
 • Розпочате наукове видання «Наукові записки. Серія: Гендерні дослідження» (2015, 2016, 2017 рр.)
 • Проведені тренінги для вчителів та шкільних психологів м. Хмельницького на тему «Гендерна соціалізація (сім’я, школа)» (2015 р.)
 • Проведення гендерного аудиту НаУ ОА в межах проекту «Гендерний мейнстримінг у вищих навчальних закладах України» (2015 р.)
 • Організований та діє методичний кабінет з бібліотекою та технічним забезпеченням